Chiudi

RGFE

Om ANICAV


ANICAV:s historia

ANICAV grundades den 5 februari 1945 av producenter av konserverade grönsaker i Neapel för att skydda sin industri under bristtiden under kriget och uppnå organisatorisk självständighet.

Idag är ANICAV ledande inom grönsakskonserveringsindustrin i Italien och den viktigaste föreningen för tomatkonservindustrin i världen, som omfattar två huvudsektorer för tomat- och grönsakskonservering. Som en del av den italienska konserverade grönsaksindustrin de senaste 80 åren har ANICAV skapat en livlig industriell miljö som förenar små och stora företag inom grönsaksförädlingssektorn. ANICAV var den första som förespråkade kvalitetskontroller för livsmedelsexport och eliminering av svaveldioxid i halvfabrikat.

ANICAV:s medlemmar representerar idag tre fjärdedelar av alla italienska företag inom tomatförädling (med en omsättning på 2,8 miljarder euro) och företag inom bearbetning av baljväxter (med en omsättning på 0,6 miljarder euro).

ANICAV stöder konserveringsindustrin genom innovativa initiativ och främjar dialogen mellan bönder och producenter om jordbruks- och industriell planering.