Chiudi

RGFE

Hållbar omvandlingsprocess


Industriell konservtillverkning av tomater söker kontinuerligt att minska sin miljöpåverkan genom att tillämpa innovativa metoder, särskilt inom:

Effektiv vattenhantering: Vattenkonservering och effektiv vattenhantering är prioriterade inom den italienska konservindustrin. Företagen implementerar avancerade vattenhanteringssystem, inklusive återvinning och återanvändning av vatten under hela produktionsprocessen.

Energisnålhet: Den italienska konservindustrin strävar efter att minska sin koldioxidavtryck genom att använda energieffektiv maskinutrustning för att minimera energiförbrukningen under bearbetningen.

 Minskning av koldioxidavtryck genom att minska avstånden för vägtransport genom initiativ som samarbete med lokala bönder, optimera logistik, främja sjö- och järnvägstransport som ersättning för vägtransport när det är möjligt samt nya lätta förpackningslösningar som “bag in box” för större mängder produkter.

 Återvinningsbara förpackningar: De flesta förpackningar som används för ekologiskt konserverade tomater är metallburkar för att garantera produkternas renhet och säkerhet för konsumenterna. De är ett miljövänligt alternativ med låga koldioxidutsläpp jämfört med andra förpackningsmaterial. De kan också återvinnas ett obegränsat antal gånger. Glasburkar och flaskor som används för ekologisk tomatpassata och andra produkter är fullt återvinningsbara. Aseptiska förpackningar i bag in box, som främst används för större mängder över 2,5 kg, har en extremt liten koldioxidpåverkan jämfört med andra förpackningslösningar och är mycket lätta att transportera, vilket leder till energibesparingar.

Hantering av avfall genom att återanvända avfall av olämpliga råvaror för bearbetning till djurfoder eller biogasproduktion.