Chiudi

RGFE

Varför välja Rött Guld från Europa ekologiska konserverade tomater?


Välj Rött Guld från Europa ekologiska konserverade tomater som ditt förstahandsval för överlägsen smak och en hälsosam boost. Vårt åtagande är att endast använda EU-certifierade ekologiska tomater som odlas på ett hållbart och etiskt sätt.

Rött Guld från Europa ekologiska konserverade tomater är tillverkade av EU-certifierade ekologiska tomater från pålitliga EU-certifierade ekologiska europeiska bönder som odlar tomatplantor ekologiskt i sina optimala växtförhållanden, som exempelvis i Medelhavsområdet. Jordmånen i den här regionen är näringsrik, mångfaldig och utsatt för precis rätt mängd solljus, vilket förhöjer tomaternas näringsvärde och smak.

Rött Guld ekologiska konserverade tomater är gjorda av ekologiska tomater som odlas helt utan syntetiska bekämpningsmedel, herbicider eller gödningsmedel och närs av näringsrik jord med rik biologisk mångfald som förbättrar deras näringsvärde och smak.

Ekologiska jordbruksmetoder

Ekologisk tomatodling använder ett naturligt tillvägagångssätt för jordbruk och syftar till att minimera miljöpåverkan genom ansvarsfull användning av energi och naturresurser. Denna metod främjar bevarandet av biologisk mångfald, bevarande av regionala ekologiska balanser, förbättring av jordens bördighet och bevarande av vattenkvaliteten. Genom att undvika syntetiska ämnen och processer främjar ekologiskt jordbruk ett hälsosammare ekosystem som stöder nyttiga insekter, vilda djur och växtarter samt förkroppsligar hållbarhetsprinciper genom att prioritera miljön och främja ett mer harmoniskt förhållande mellan jordbruk och natur.

Dessa jordbruksmetoder resulterar i överlägsen tomatproduktion, vilket återspeglas i den slutliga kvaliteten på Rött Guld ekologiska konserverade tomater med europeiska ekologiska tomater.

Välj Rött Guld från Europa ekologiska konserverade tomater för att få en smak av sommaren vid Medelhavet när som helst du önskar och hjälp till att bevara biologisk mångfald, ekologisk balans och jordens kvalitet genom dina konsumtionsvanor.

Förtroende och transparens

För att säkerställa konsumenternas förtroende för EU-certifierade ekologiska produkter genomför EU strikta åtgärder för att övervaka de ekologiska reglerna som måste följas i alla skeden av leveranskedjan.

EU:s ekologiska certifieringsförfarande gäller även för livsmedelsförädling, distribution och detaljhandel: bönder, producenter och handlare kontrolleras alla minst en gång om året för att säkerställa deras kvalitet och spårbarhet inom leveranskedjan.